sobota, 22 kwietnia 2017

"Od buta Napoleona idź do żółwia,przejdź krawiecką uliczką,miń pijanego majora,spójrz na głowę lwa,stań przy chudym doktorze,zajrzyj do skalnego grodu i dojdź do słoni przy skalnej bramie,a później usiądź przy konfesjonale,zjedz na kamiennym stole,sprawdź magazyn żywności,dotknij kamienia z brodawkami,przejdź przez tunel,stań przy kurzej stopce i przesmykiem dojdź do uli."-czyli Tiské stěny :)

"Wycieczka autokarowa 22.04.2017 r. Königstein, Tiské stěny

XLVII Rajd na Raty PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra

Wycieczka autokarowa 22.04.2017 r. Königstein, Tiské stěny

Opracowanie trasy, obsługa przewodnicka: Wiktor Gumprecht.

Wyjazd z Jeleniej Góry, ul. Teatralna, godz. 7.00
Powrót do Jeleniej Góry około godz. 20

Program wycieczki:

Trasa przejazdu: Jelenia Góra – Jędrzychowice - Königstein – Děčín – Tisá – Liberec – Szklarska Poręba – Jelenia Góra

Königstein – zwiedzamy tu jedną z najbardziej cennych i największych twierdz górskich Europy, jedyny w swoim rodzaju przykład europejskiego kunsztu budowy twierdz wywierający silne wrażenie na zwiedzającym. Na liczącym 9,5 ha skalnym płaskowyżu znajduje się obok podziemnych obwarowań około 50 budowli m.in. budynek ze studnią o głębokości 152 m, kościół garnizonowy z XIV wiecznymi malowidłami oraz zamek Friedrichsburg z ruchomym stołem. Wystawy w poszczególnych budynkach kompleksu przedstawiają historię Königstein, ze szlaku okalającego twierdzę o długości 1,7 km rozpościera się fascynujący widok na Szwajcarię Saksońską.

Děčín – zatrzymujemy się tu na krótki spacer po centrum miasta, potem czas wolny

Tisá – atrakcja tej miejscowości jest fascynujące skalne miasto, na trasie turystycznej oglądamy zbudowane z piaskowca, malowniczo i wspaniale wyrzeźbione przez Naturę liczne skalne formy: słupy, baszty, ściany, wąskie korytarze, jaskinie.

Koszt wycieczki: 95 zł
Świadczenia: autokar, obsługa przewodnicka, ubezpieczenie KL, NNW.
Wstępy: 9 euro i 30 kč
Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”
Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86. tel. 75-7525851, email: pttk@pttk-jg.pl."

Po krótkim błądzeniu w Děčínie,w końcu jedziemy do naszego ostniego dzisiejszego celu.Podróż mija nam szybko i bezproblemowo.Autokar zatrzymuje się u podnóża "Turistickej chaty Tisá".Bierzemy to co nam będzie potrzebne i wysiadamy z autobusu.Idziemy do budynku,wchodzimy do środka.Kupujemy vizytki i stemplujemy kajety,a po dopełnieniu formalności dołączamy do grupy,która stoi przy kiosku gdzie Wiktor kupuje bilety wstępu do Skalnego Miasta.Dostaje przy okazji kilka mapek z oznaczonymi punktami na trasie.Jedną taka mapkę dostaję ja.Ruszamy zatem w głąb Skalnego Miasta :)

"Tiské stěny to zespół unikalnych formacji skalnych, znajdujący się w południowo-zachodniej części Wyżyny Dieczyńskiej w sąsiedztwie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Powstały one przed około 90 milionami lat w okresie kredy (mezozoik) kiedy to tereny te zalane były morzem. Późniejsze trwające miliony lat procesy metamorficzne uformowały imponujące skalne miasto. Niektóre ze skał osiągają wysokości przekraczające 600 metrów n.p.m. Tiské stěny to jedne z najwcześniej zbadanych i odwiedzanych przez turystów tego typu formacji skalnych. W przewodnikach turystycznych pojawiły się już w latach dwudziestych XIX wieku. Wtedy też zaczęła rozpowszechniać się tradycja nadawania skałom nazw. Wiele z nich zyskało więc nazwy nawiązujące do ich wyrzeźbionego przez naturę kształtu. Zobaczyć możemy tu m in. skałę Grzyb, Żółwia, Doktora czy Starostę. Cały masyw podzielony został na dwie części (Malé i Velké stěny), przez które prowadzi wytyczony szlak turystyczny. Zwiedzanie Tiských stěn rozpoczyna się we wsi Tisá. Na trasie szlaku który prowadzi przez liczne mostki i wykute w skałach stopnie znajduje się wiele ciekawych punktów widokowych. Skały oznaczone są jedynie numerami dlatego dobrze jest kupując bilet zaopatrzyć się także w przewodnik z ich dokładnymi opisami i nazwami. Zwiedzanie Tiskich stěn zajmie około dwóch do trzech godzin."-tekst ze strony http://navtur.pl/place/show/2545,tiske-steny

"Tiské stěny (czes. Přírodní památka Tiské stěny) – pomnik przyrody nieożywionej, obszerny zespół różnorodnych form skalnych w Czechach, w południowo-zachodniej części Wyżyny Dieczyńskiej, na obszarze chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce, na północnych obrzeżach miejscowości Tisa, około 10 km na zachód od centrum miejscowości Děčín.
Piaskowcowe skały masywu dochodzą do wysokość 613 m n.p.m., a następnie opadają jednolitą prawie 70-metrową pionową ścianą w kierunku południowym. Na północnej stronie wskutek działalności procesów erozyjnych i denudacyjnych utworzyły się liczne skalne formy: słupy, wieże, ściany, jary, wąwozy, kaniony, wąskie korytarze, jaskinie i obszerne place. Tiské stěny dzielą się na dwie części – Velkě stěny i Malě stěny, które oddzielone są obszernym wyrównaniem. Wspólnie z Rájeckými stěnami, Ostrovskýmí stěnami i Děčínskim Sněžníkiem tworzą znany rejon wspinaczkowy atrakcyjny turystycznie.
Tiské stěny zbudowane są ze skał osadowych: piaskowców oraz margli – skał ilasto-wapiennych, które tworzą wyraźne odrębne warstwy, różniące się odpornością, ułożone na przemian jedne na drugich. W twardych, lecz spękanych piaskowcach proces erozji przebiegał wolniej, a w miękkich i łatwo rozpuszczalnych marglach szybciej. Partie szczytowe form skalnych powstały z powierzchni stropowych pokładów mocnych piaskowców, a ich pionowe, urwiste zbocza z mniej odpornych skał.
Skały tworzące Tiské stěny powstały w mezozoiku, w okresie górnej kredy, w górnym cenomanie i turonie (100-85 mln. lat temu). W morzu, które w tamtym czasie zalegało ten obszar, osadziły się warstwy piasków. Warstwy wzmocnione najróżniejszym lepiszczem podlegały przez wiele milionów lat konsolidacji, aż zmieniły się w piaskowce. Kilkadziesiąt milionów lat później, w trzeciorzędzie, po ustąpieniu morza, wskutek działalności tektonicznej i wulkanicznej na sąsiednim Czeskim Średniogórzu, doszło do ruchów warstw ziemi. Gruba płyta warstw piaskowca układem załamań i spękań została zaburzona. Warstwowa budowa skał oraz selektywne i stopniowe z biegiem czasu wietrzenie, erozja, działanie wody i sedymentacja materiału skalnego doprowadziły do powstania charakterystycznego krajobrazu skalnego miasta, z głębokimi kanionami, wzniosłymi ścianami i różnorodnymi formami skalnymi.
Flora obszaru jest uboga. Wyższe partie pokrywa gęsty las sosnowy z domieszką brzozy brodawkowatej. Przeważającymi gatunkami są: wrzos pospolity, perłówka jednokwiatowa, orlica pospolita.
Z ptactwa gnieździ się tu pustułka, pleszka, kopciuszek, pliszka siwa, kruk, w przeszłości gnieździł się też sokół wędrowny.
W 1996 r. obszar 99,5 ha uznano za pomnik przyrody celem ochrony unikatowych form skalnych, zwłaszcza niezwykłego miasta skalnego na południowym skraju załamania krušnohorskiego, mezozoicznej płyty piaskowcowej. Ze względu na ochronę ptaków Tiské stěny zostały objęte ochroną w ramach programu Natura 2000 (dyrektywa ptasia).
Tiské stěny należą do do najstarszych rejonów turystycznych Łabskich Piaskowców. W przewodniku o Państwie Deczyńskim z 1828 roku znajduje się jeden z najstarszych opisów skał „Doktor i Starosta”. Dla odwiedzających skalne miasto w dawniejszych czasach opracowano przewodnik, który na trasie kierował uwagę na skalne utwory, pobudzając wyobraźnię zwiedzającego. W XIX wieku powstała tradycja nazewnictwa skał, wiele skał nazwano, nawiązując do podobieństwa i kształtu skały, najciekawsze nazwy dotrwały do obecnych czasów.
Obszar Tiskich stěn jest piaskowcowym rejonem wspinaczkowym. Pierwszego sportowego wejścia na szczyty skał w Tiskich stěnach dokonano na początku XX wieku na „Sloní sloup” 10 sierpnia 1907, a na wieżę „Mumie” 23 sierpnia 1907. Od tego czasu wyznaczono wiele tras wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Pojedyncze wspinaczkowe trasy maja swoje własne nazwy. Każda szczególna skała ma numerację. Skały oznaczone są czarnymi numerami w białych kwadratach. W Malých stěnách jest 19, a w Velkých stěnách 56 skalnych formacji.
Jest to teren turystycznie nie najłatwiejszy, o czym może świadczyć fakt, iż do 1818 roku wstęp do skał bez przewodnika był wzbroniony.
Głównym punkt wyjściowym do Tiských stěn jest parking przy kościele św. Anny w Tisie, z którego prowadzi czerwony szlak na skalny plac, który dzieli skalne miasto na Velké i Malé stěny.
Przez skalne miasto prowadzi szlak turystyczny czerwony.
W pobliżu formacji skalnych „Grzyb” i „Żółw” położone jest schronisko turystyczne z restauracją.
Przez obie części prowadzi ścieżka dydaktyczna "Tiské stěny"."-Wikipedia.But Napoleona :)


Pierwsze skały które napotykamy to "Czołg" i "But Napoleona",a później "Orzech","Grzyb" i "Żółw".Niektóre skały idealnie pasują do swej nazwy,z innymi jest różnie.Po pierwszych sesjach zdjęciowych powoli idziemy dalej.
Żółw.

Grzyb.

Krawiecka uliczka :)

Głowa lwa :)
Kontur Afryki.Meduza???
Kask motocyklisty.

Chudy doktor.Skalny gród.Spacer wśród wysokich piaskowcowych wież,baszt i skał jest niesamowity.Piękno tego miejsca dech w piersiach zapiera.Podziwiając fantastyczne formy stworzone przez naturę i warunki atmosferyczne opuszczamy Velké stěny i przystajemy na zrobienie zdjęcia grupowego.Po nim część grupy schodzi do wsi,a my i reszta wycieczkowiczów idziemy na Malé stěny.Kamiennymi schodami wchodzimy na punkt widokowy.Stajemy na szczycie,podziwiamy przepiękny widok,robimy zdjęcia i cieszymy się że mamy możliwość to piękno podziwiać.Konfesjonał.Po długiej sesji na szczycie,schodzimy kamiennymi schodami i wędrujemy miedzy basztami,wieżami i skalnymi szczelinami dalej.


Kamienny stół.

Dzwon.
Kurza stopka.
Spacerujemy między niesamowitymi piaskowcowymi formacjami.Zadzieramy głowy do góry,zaglądamy przez skalne okna,fotografujemy,dopasowujemy nazwy z mapki do form skalnych,albo wymyślamy swoje i powoli docieramy do miejsca gdzie robiliśmy grupowe zdjęcie.Tu kończy się nasza przecudna wedrówka po Skalnym Mieście.Schodzimy do wsi.Radek idzie szybciej a ja przystaję i robię zdjęcia.


Droga w dół wiedzie alejką,przy której poustawiano tablice informacyjne opisujące wieś i Skalne Miasto.Przedstawiono tu historię wędrowania i wspinania.Pokazano co we wsi jest do zobaczenia,jak dawniej ludzie tu żyli,czym się zajmowali itp...

Alejka kończy się przy kościele św.Anny.Zaglądam do wnętrza przez kratę,robię kilka zdjęć i idę w kierunku parkingu gdzie stoi nasz autobus.Wsiadam do niego,chwilę czekamy aż dotrą do nas wszyscy i kiedy jesteśmy w komplecie ruszamy w drogę do Polski.


Podróż mija nam sprawnie,szybko i bezproblemowo.Szczęśliwi i radośni docieramy do Jeleniej Góry,kończąc w ten sposób dzisiejszą wycieczkę :)
Kolejna już niebawem,więc do zobaczenia wkrótce :)

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i cieplutko życząc miłej lektury :)


Danusia i Radek :)

Zdjęcia tu dodane są : Eli Sz.,Eli B..Eli M.,Wiesi,Gosi,Pawła,Radka i moje.